Váš webový prohlížeč je zastaralý. Aktualizujte svůj prohlížeč pro větší bezpečnost, rychlost a nejlepší zkušenosti na tomto webu

Témata studentských vědeckých prací

PDF
Studium acidobazických rovnováh pomocí NMR spektroskopie PDF (211 kB)
PDF
Studium konformace C-glykosidů pomocí NMR spektroskopie PDF (373 kB)
PDF
Stanovení konfigurace N-oxidů vybraných opiových alkaloidů pomocí NMR spektroskopie PDF (351 kB)
PDF
Studium vodíkových vazeb pomocí NMR spektroskopie PDF (198 kB)
PDF
Studium dynamických procesů v pevných látkách pomocí NMR spektroskopie a teoretických výpočtů PDF (292 kB)
PDF
Studium oxidačně-redukčních procesů látek viologenového typu pomocí spojení EPR spektroskopie a elektrochemie PDF (324 kB)