NMR spektroskopie organických sloučenin

Dr. Martin Dračínský

Katedra organické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

PPT
Lekce 0 PPT (429 kB)
PPT
Lekce 2 PPT (112 kB)
PPT
Lekce 3 PPT (2 MB)
PPT
Lekce 5 PPT (1 MB)
PPT
Lekce 6 PPT (298 kB)
PPT
Lekce 7 PPT (1014 kB)
PPT
Lekce 8 PPT (2 MB)
PPT
Lekce 9 PPT (3 MB)
PDF
EPR PDF (23 MB)
PPT
Příklady 1D PPT (4 MB)