Podpora

2022-2024
Reakce s přenosem protonu studované pomocí NMR spektroskopie a pokročilých kvantově chemických výpočtů
Grantová agentura ČR, № 22-15374S

2022-2024
15N izotopické značení v NMR strukturní analýze N-disacharidů
Grantová agentura ČR, № 22-17586S

2021–2023
NMR metodologie pro studium stereochemie bioaktivních molekul obsahujících
Grantová agentura ČR, № 21-23014S

2020–2022
NMR krystalografie neuspořádaných systémů
Grantová agentura ČR, № 20-01472S

2018-2021
Úloha bílé tukové tkáně v termogenní odpovědi
Grantová agentura ČR, № 18-04483S

2017-2021
Gilead Sciences & IOCB Research Center