ÚOCHB

NMR spektroskopie

Skupina Martina Dračínského
Vědecko-servisní skupina
PHYS cluster

O naší skupině

NMR laboratoř je díky širokému použití NMR spektroskopie při určování struktury jak přírodních tak syntetických sloučenin nepostradatelným vědecko-servisním týmem na ÚOCHB. Náš výzkum je zaměřen na určování struktury, stereochemii, konformační analýzu, dynamické procesy a predikci NMR parametrů za pomoci nejmodernějšího vybavení. NMR laboratoř se podílí na řešení mnoha projektů ÚOCHB.

image