Spolupráce

Radboud University, Nijmegen, Holandsko (prof. J. Roithová)

Durham University, UK (prof. P. Hodgkinson)

University of Washington, USA (prof. G. Drobny)

University of California, Riverside, USA (prof. Gregory Beran)

Technická univerzita Darmstadt, Německo (Prof. C. M. Thiele)

Univerzita Komenského, Přírodovědecká fakulta, Bratislava, Slovensko (Dr. M. Cigáň a Dr. J. Filo)

Slovenská akademie věd, Ústav anorganické chemie, Bratislava, Slovensko (Dr. Olga Malkina)

Přírodovědecká fakulta UK, Praha (Dr. O. Baszczyňski)
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha (Dr. M. Flieger)
Fyziologický ústav AV ČR, Praha (Dr. J. Kopecký, Dr. P. Janovská)
Ústav chemických procesů AV ČR, Praha (Dr. J. Karban)